www.drustrup.com
Photos from US Reunion 2003
Here and more photos here
Den danske familiefest 2004 / Danish Family reunion 2004
Se mere her! - Information and photos here
Flere billeder / More photos

The Drustrup Website

Per Drustrup Larsen, Buurholtvej 47, DK-9700 Broenderslev, Denmark - Mail me here !
Dette er begyndelsen til hjemmesiden om familien Drustrup med informationer, billeder og kort fra familiens historie på begge sider af Atlanten.

Har du oplysninger om familien og fotografier, du vil dele med os andre, eller vil du holdes orienteret om nyheder på siden - så mail til mig.

Meget af hjemmesiden er kun på engelsk af hensyn til familierne i USA, men giver det problemer så kontakt mig endelig!

This web-site on the Drustrup family is now available here with information about the family's history from both sides of The Atlantic

If you have any information on the family, photos you would like to share, or if you wish to be kept informed about this site - please mail me.

For the moment some of the website will not be published in Danish except for some special items in some of the submenus.

Please contact me if you want to have some of the danish pages translated.

...and please correct any errors in grammar or spelling!

Ny opskrift på fulling
december 2006

TILBUD
Skriv til mig, hvis
du er interesseret i at ganske gratis få din egen mailadresse med ditnavn@drustrup.com eller ditnavn@drustrup.dk

OFFER
Write to me, if you are interested in getting your own
mailaddress with yourname@drustrup.com or yourname@drustrup.dk.